Her bireyin yaşam hakkı kutsaldır
Yaşamı onun elinden almaya devletin hakkı yoktur
Omertà, Mario Puzo
Karısına düşkünlük,
Namuslu bir erkeğin sığınacağı en son limandır.
Omertà, Mario Puzo
Aprile:

"Merhamet kötü bir alışkanlıktır. Sahip olmadığımız güçler için hak iddia etmektir ve kurbana karşı işlenen affedilemez bir suçtur."
Omertà, Mario Puzo
Her bireyin yaşam hakkı kutsaldır Yaşamı onun elinden almaya devletin hakkı yoktur.
Omertà, Mario Puzo
Her bireyin yaşam hakkı kutsaldır. Yaşamı onun elinden almaya devletin hakkı yoktur
Omertà, Mario Puzo
Suça karışan kişiler hakkında bilgi vererek açıklamalar yapılmasını yasaklayan bir Sicilya onur yasasıdır.
Omertà, Mario Puzo
Merhamet kötü bir alışkanlıktır. Sahip olmadığımız güçler için hak iddia etmektir ve kurbana karşı işlenen affedilmez bir suçtur.
Omertà, Mario Puzo
Merhamet kötü bir alışkanlıktır. Sahip olmadığımız güçler için hak iddia etmektir ve kurbana karşı işlenen affedilemez bir suçtur.
Omertà, Mario Puzo
Merhamet kötü bir alışkanlıktır. Sahip olmadığımız güçler için hak
iddia etmektir ve kurbana karşı işlenen affedilmez bir suçtur.
Omertà, Mario Puzo