Mayalarda yeşimtaşı hayatın ve ölümsüzlüğün simgesidir. Mayaların hiçbir mezarı ya da sunağı yoktur ki üzerinde küçük de olsa bir parça yeşimtaşı bulunmasın.
Mayaların Kayıp Şehirleri, Claude Baudez
İspanyol sömürgeciliğinin şansı, sömürgeciliğe adalardan başlamaktı. Adalılara oranla çok daha iyi örgütlenmiş olan ana kıta halkları sömürgecileri ezebilirlerdi.
Mayaların Kayıp Şehirleri, Claude Baudez