Bugün biz de İslam'dan evvelki cahiliyenin aynısını, hatta belki de daha koyusu içinde bulunuyoruz.
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub
bu ümmete göre milliyet akîdedir, vatan Dâru’l-İslâm’dır. hâkimiyet yalnız Allah’ındır, anayasa ise Kur’ân-ı Kerîm’dir.
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub
Islâm ümmeti, hayatları, düşünceleri, tutum ve davranışları,örgütleri, değerleri ve değer yargıları... bunların tamamı islâmî metoddan kaynaklanan insan topluluğudur.
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub
"Biz fikir ve sözlerimiz uğruna ölsekte, o fikir ve sözler ruhlu birer vücud olarak kalacaklardır."
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub
"La ilâhe illallah" bir yaşama biçimidir.
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub
İslâm insanı çamur, et ve kemik bağlarından tamamen kurtarıp "insan" olma şerefine yüceltmek için gelmiştir.
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub
Yeryüzü Allah'ın mülküdür; O'nun adına kurtarılması gerekir. Üzerine "Lâ ilâhe illallah" bayrağı dikilmeyen hiçbir toprak parçası Allah adına kurtarılmış değildir.
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub
Âkidenin, sırf entellektüel bir araştırma, kültürel bir bilgi, kazanılan teorik formda ele alınması, izaha çalışılması, İslâm açısından, yanılgıların en büyüğüdür.
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub
siz dünya ile ilgili işleri benden daha iyi bilirsiniz.
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub
Biz onu, Kur'ân olarak, İnsanlara dura dura okuyasın diye ayırdık ve onu peyderpey indirdik.
Yoldaki İşaretler, Seyyid Kutub