"İnsanlar bir milyon yıldan beri doğup ölmekte, ama yalnızca altı bin yıldır yazmaktadırlar."
-Etiemble-
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean
"Yazının tarihi kesinlikle bir aile tarihidir. Çünkü İbranice gibi Arapça da Fenike yazısından türemiştir."
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean
"Yazan kişi susar..." /Pascal Quignard
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean
"Yazmayı becerebilen laiklere ender rastlanır."
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean
İnsanlar bir milyon yıldan beri doğup ölmekte ama yalnızca altı bin yıldır yazmaktadırlar.
Etiemble
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean
"Hiç kuşkusuz bir yığın sıkıcı insan benimle alay edecektir." /Geoffroy Tory
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean
"İnsanlar ne zaman tarihin akışıyla yok olan anları kaydedip saklama zorunluluğu hissetseler, yazının gerekliliği bir yasaya dönüşmüştür."
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean
"Yazmak ya da resim çizmek temelde aynı şeydir." /Paul Klee
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean
"İnsanlar bir milyon yıldan beri doğup ölmekte ama yalnızca altı bin yıldır yazmaktadırlar."
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean
"Şu Devlet televizyonu döneminde, özgürlükler yalnızca onunla (yazı) kurtarılabilir." /Etiemble
Yazı - İnsanlığın Belleği, Georges Jean