Delalet sahiplerinin yanında hidayet aramak, en büyük zulümdür.
...
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş
işe gelmeyen naslar tevil edildikçe edilir olmuş günümüzde...
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş
Günümüzde ne yazık ki naslar düşüncelere uydurulur, düşünceler naslara değil.
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş
Bu bir gerçektir Türk kültürü ile İslam arasındaki birleşme ve kaynaşma kolay gerçekleşmemiştir. Değişik süreçlerden geçerek birleşme sağlamıştır.
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş
Doğu Türkistan'daki kamlar kendi pir'leri olarak "Hz Fatıma Anamız'ı" gösterirler.
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş
Cahiller alim, alimler de zelil hale geldi.
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş
İran kültüründe takkiyye haddini aşmıştır.
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş
Fars inancının temel özelliklerinden birisi Şah'ın yarı tanrısal özeliklere sahip olduğu inancıdır.
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş
Görünen düşmanın tehlikesi olmaz.
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş
müslüman tarihinin, İslama mal edilmez.
(Şehit Seyyid Kutup)
Vahiyden Kültüre, Celaleddin Vatandaş