Özlem, hep her şeyi ister. Bir şeyde her şeyi; birisinde herkesi...
Uzak, Oruç Aruoba
Özlem, işitilmek istenen bir sestir.

Karanlıkta yağan yağmur gibi…
Uzak, Oruç Aruoba
Özlem : Gidip görmek istemen,
ama gidememen, görememen ; gene de istemen...
Uzak, Oruç Aruoba