İnsanları fikirlerden ziyade duygular birbirinden ayırır.
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)
“Hakikat ve marifetin en keskin kılıcı olan kalemlere sarılınız!”
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)
Hakikat ve marifetin en keskin kılıcı olan kalemlere sarılınız.
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)
Vatan ne Türkiye'dir Türklere, ne Türkistan

Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan!
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)
Eğer Avrupalılar olmasaydı Asya kendi hakkının ne olduğunu bile asla bilmeyecekti.
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)
Ne mutlu bana ki Türk yaratıldım,
Gönlümün en yüksek gururudur bu;
Ne esir edildim, ne de satıldım,
Türk benliği, Türklük şuurudur bu.
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)
"Bize göre Avrupa hala başka bir insandır. Çünkü Avrupa derken biz, hiç de haksız olmayarak,bir kıt'a değil, bir medeniyet anlıyoruz."
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)
"Avrupanın bizim hakkımızdaki hükmünden daha berbat ve tehlikeli olan şey ,bizim kendi hakkımızda aynı kanaate sahip oluşumuzdur."
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)
Kitaptan ve hayattan doğan ihtilâller vardır.

Birincilerin hareket noktası ideal, ikincilerin hareket noktası realitedir.

.
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)
Terakkimize mâni olan İslamiyet değil, bize öğretilen Müslümanlıktır: Yanlış an’aneler ve hurafelerdir.
Türk İnkılabına Bakışlar, Peyami Safa (Server Bedi)