Ahlâkı bozulmuş bir millet payidar olamaz...
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma
Hristiyanlar olarak Kudüs'ün daima İslâm elinde kalmasına taraftarız...
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma
Hiç bir felâket ve musibet yoktur ki içinde Yahudi parmağı bulunmasın...
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma
Taşına toprağına kurban olayım Mülk-ü İslamiyye(Osmanlı-Türkiye)...
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma
Misyoner-casus faaliyetlerinin ana gayesi İslâm'ı yok etmektir..!
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma
Yoktur bu vücudun i'tibârı,
Hakk âyinedir cihan ğubâri.
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma
Koyu Hıristiyanlar, Noel bayramını kabul etmeyip, kutlamazlar; bunun putperest dinlerinden kalma bir adet olduğunu kabul ederler...
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma
Dünyada namus kavramı olan tek millet "İslam" milletidir...
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma
"Ya Rabb, insanlar taş toprağa bile taabbud etseler yine ibadet Sen'den gayrisine ait değildir, sırf Sana mahsustur.”
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma
Babalar, evlatlar için çalışırlar...
Sömürü Ajanı İngiliz Misyonerleri, İhsan Süreyya Sırma