İnsan sevdiği için sever. Aşk’ın hiçbir gerekçesi yoktur.
Simyacı, Paulo Coelho
"Bir düşü gerçekleştirme olasılığı, yaşamı ilginçleştiriyor..."
Simyacı, Paulo Coelho
''insan sevdiği için sever. aşkın hiçbir gerekçesi yoktur.''
Simyacı, Paulo Coelho
"Ve altın evrimin simgesi olacağına savaşların işareti oldu."
Simyacı, Paulo Coelho
... Ama bizler, hatalarımızın bedelini ödemek zorundayız...
Simyacı, Paulo Coelho
Bir düşü gerçekleştirme olasılığı yaşamı ilginçleştiriyor.
Simyacı, Paulo Coelho
... çünkü hayat yaşamakta olduğumuz andan ibarettir ve sadece budur.
Simyacı, Paulo Coelho
"Bir düşün gerçekleşmesini bir tek şey olanaksız kılar: başarısızlığa uğrama korkusu."
Simyacı, Paulo Coelho