.
Gönül gözüm açılıp, ufkum genişledikçe vazgeçtiğim şeyler çoğaldı.
Rızanın kudretini öğrendim.
Yetinmenin yalınlığını, soyluğunu..
.
Lal Masallar, Murathan Mungan
"Bir şeyi sevmek ama gerçekten sevmek o kadar önemli ki ..."
Lal Masallar, Murathan Mungan
Her şeyin bir yüreği vardır.
Dağın, taşın, ırmağın.
İş onu bulmaktadır.
Lal Masallar, Murathan Mungan
... Her yürek ses veren bir uçurumdur zaten. Belki kendi yüreğine dayanır kulağın. Duyarsan eğer, sahiden duyarsan.
Lal Masallar, Murathan Mungan