Suratı asık ihtiyarlara ve yoldan geçen somurtkan insanlara sokulup;
“Gülsenize, neşelensenize, bakın gök ne temiz, güneş ne parlak, hayat ne güzel” diye bağırmak istiyordum..
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner
"İnsanoğlu" diyor, "nasıl kainatın küçük çapta bir örneği ise, insan eli de öylece insan ruhunun bir örneğidir"
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner
“Şimdilik sükûtu dinloorum.Bazen sükût en güzel müziktir.”
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner
Fakat hangi saadet ebede kadar sürmüş ki?
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner
Birlik ne kadar kuvvetse, ayrılık o kadar zaaf. üstelik müsil insanda nasıl aşk bırakmazsa, günlük geçim derdi de ilhamı öyle silip süpürür
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner
Bir yağ kandili gibi ömür yavaş yavaş eriyip tükeneceğine, ömür bir anda fakat son bir parlayışla sönüversin
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner
Ne denir hemşire dedi.kader böyleymiş. hepimiz yolcuyuz bu fani dünyada,hepimiz...
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner
Kuşlar küsüp,Deniz Susup, çiçekler'de solunca kavak öksüze döndü
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner
büyük gerçekler yer altında zaman zaman kaybolan nehirlere benzerler. bir müddet yer altında görünmeden akar,günün birinde yine gürül gürül ortaya çıkarlar...
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner
Onurumuzun temel direklerinden biri ve belki de birincisi ele güne karşı küçük düşmeme kaygısı olsa gerek...
Kızıl Saçlı Amazon, Haldun Taner