Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik Analiz

Kategori: Tarih Yazar: Mazlum Uyar Yayınevi: Iyidüşün Yayınları

Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik Analiz

  Tanıtım Bülteni
  Elinizdeki kitap, -tartışmalı biçimde- İran ile özdeştirilmiş bir mezhep olarak görülen Şiîliğin tarih boyunca yaşadığı değişim ve sürekliliği Irak ekseninde; teolojik, coğrafî ve toplumsal yönden olduğu kadar, siyasî yönden de çözümlemeyi hedefleyen disiplinler arası bir çalışma niteliği taşıyor. Irak’ın, Safevî devletiyle Osmanlılar arasında tampon bölge haline gelmesinden kaynaklanan mücadelelerin gölgesi altında, Şiî âlimlerin İran nüfûzuna hizmet eden sistemli Şiîleştirme çalışmalarının geliştiği tarihsel süreç, İran ve Irak Şiîliğinin ortak ve kendine özgü özelliklerinin ortaya çıkmasına da tanıklık etmiş; Savefî devletinin 1722’de yıkılmasını müteakip Irak’taki türbe şehirleri (Atabât) Şiî teolojisinin dinamizmine hizmet eden geleneksel merkezler olma özelliğini kazanmıştır. Irak ulus-devletinin icadıyla vücut bulan siyasî ve kurumsal yapıyla muhalif karakterdeki geleneksel Şiî hareketlerin mücadelesine, modern dönem olgusu olarak İslamcılık anlayışının etkisinin eklenmesiyle başka bir boyut kazanan Irak Şiîliğinin yaşadığı değişim ve dönüşüm, bu nedenle çok disiplinli bir analizi hak ediyor. Devlet eliyle uygulanan sekülerleştirmeye dinî hiyerarşinin üst tabakasıyla avamın farklılaşan tepkilerinin sonucunda; “direniş ekseni”nin oluşumuna hem katkıda bulunan ve hem de kolayca buna eklemlenen, ancak evrensel ve bölgesel tepkiler vermek durumunda kalmanın zorluklarını yaşayan, daha organize direniş hareketlerinin gösterdiği muhalif tutum, ABD işgali ve sonrasında iyice mobilize olarak yeni idarî ve siyasî yapının vazgeçilmez bir unsuru olarak Irak Şiîliğinin yerini pekiştirmiş görünmektedir. Bu çalışma, bu tarihî sürecin analizinde her bir olguyu zengin alt başlıklarıyla ve öne çıkan kişi, yapı ve akımlar üzerinden ele alıyor.
  SatıcıKitap AdıBağlantı
  TrendyolIrak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizSatın Al
  KitapyurduIrak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizSatın Al
  D&RIrak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizSatın Al
  IdefixIrak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizSatın Al
  BKM KitapIrak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizSatın Al
  HepsiburadaIrak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizSatın Al
  GittigidiyorIrak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizSatın Al
  N11Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizSatın Al
  Amazon TürkiyeIrak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizSatın Al
  Kitap AdıFormatBoyutBağlantı
  Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizPDF6.23 MB İndir
  Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizEPUB6.96 MB İndir
  Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizMOBİ5.49 MB İndir
  Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizODF5.86 MB İndir
  Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizDJVU7.32 MB İndir
  Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizRAR4.76 MB İndir
  Irak Şiîliği (Arap-Fars Şiîliği Bağlamında) Tarihî, Sosyo-Politik AnalizZIP4.39 MB İndir

  Sponsorlu Kitaplar

  SatıcıKitap AdıBağlantı
  BKM KitapSessizlik Artık SensizlikSatın Al
  KitapyurduYüreğin Yorgunluk GörmesinSatın Al

  Kitap Yorumları - (0 Yorum)

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

  *

  *

  *