"Kemalizmin ciddi eleştirilere konu yapılmasının sebebi, abartılması, yüceltilmesi ve günümüzdeki baskıcılığın meşruluk temeli haline getirilmek istenilmesidir."
Kemalizm, Atilla Yayla
"Fikir ve eylem dünyasında da, reddettiği şeyden aslında çok etkilenen ve sonunda ona benzeyen akım ve hareketler olmuştur."
Kemalizm, Atilla Yayla
"...iyi olduğuna inandığımız değerlerin tek kaynağının İslam veya Atatürk olduğunu var sayma noktasına gelirsek büyük bir hata yapmış oluruz."
Kemalizm, Atilla Yayla
"Çağdaş uygarlık liberal demokrasidir, piyasa ekonomisidir, insan haklarıdır, siyasal katılımdır, sınırlı ve anayasal yönetimdir."
Kemalizm, Atilla Yayla
"Türkiye'de cumhuriyeti savunma iddiasında olanların önemli bir hatası, cumhuriyetin bir amaç değil bir araç olduğunun farkına bir türlü varamamalarıdır."
Kemalizm, Atilla Yayla
"Sayıları her gün artan bilimsel araştırmaların ispatladığı üzere, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti'nden olumlu
"Kemalizm üzerine düşünmek Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihi üzerinde düşünmek demektir."
Kemalizm, Atilla Yayla
"Batı ülkeleri, özellikle Amerika Birleşik Devletleri dünyada demokrasinin teşvik edilmesinin, dünyada seçimlerin teşvik edilmesiyle eş anlamlı olduğunu zannetti."
Kemalizm, Atilla Yayla
"...liberal açıdan reformların meşruiyeti ve yararlılığı hem bu reformların muhtevasına hem de reform yapma yöntemlerine bağlıdır."
Kemalizm, Atilla Yayla
"Bir toplumda akıl yanında geleneğe, adete, töreye, ahlaka, hukuka, dine de ihtiyaç vardır. Tek başına akla dayanan bir toplum da, her sorunun cevabını akılda bulan bir toplum da görülmemiştir."
Kemalizm, Atilla Yayla