“Halk işkenceleri ve azap çektirenlerin kim olduğunu görme hakkına sahiptir.”
Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault
Cezalandırma töreni, oyuncularından her birinin rolünü iyi oynaması halinde, kamuya hitaben yapılan uzun bir itirafın etkinliğine sahiptir.
Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault
Kralın adaleti kendini silahlı bir adalet olarak göstermektedir.
Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault
Ceza aynı zamanda içinde bir bakıma hükümdarın fizik-siyasal gücünün mevcut olmasından ötürü hem kişisel hem de kurumsal olan bir intikamın takibinin de bir biçimidir.
Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault
“Canavarlık” kavramı eskisi ceza uygulamasının içinde herhalde azap çektirmenin ekonomisini en iyi işaret edenlerden biridir.
Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault
Dünyevi cezanın gaddarlığı, gelecekteki cezalardan düşülmek üzere kaydedilmektedir: af vaadi burada kendini göstermektedir.
Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault
Azap çektirmenin ortadan kalkması, 1830-1848 arasında tamamen yerleşik hale gelmiş olarak kabul edilebilir.
Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault
Adli işkence aynı zamanda siyasal bir ayinsel çerçeve olarak da anlaşılmalıdır. Hatta düşük bir tarzda olmak üzere, iktidarın kendini dışavurduğu törenler arasında yer almaktadır.
Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault
İşkence çok titizlikle uygulanan adli bir oyundur.
Hapishanenin Doğuşu, Michel Foucault