Siz hangi limana kayıtlıdınız kaptan?
Geçtik tüm denizlerden
Bulamadık izinizi
Dokunuşlar, Güngör Tekçe
Herkes kirlidir biraz
Kimi çiçek tozuyla
Kimi insan tozuyla
Dokunuşlar, Güngör Tekçe
Ayağının tozu ile koşturanlar
Öyle görünüyor ki
Ayağının tozu ile gidecekler
Öbür taraf bir toz bir toz
Dokunuşlar, Güngör Tekçe
Elma çöpü altı ayda yok olur
Cam şişe dört bin yılda
İnsan bir anda bir anda
Dokunuşlar, Güngör Tekçe