Büyük Grev Dalgaları'nın birkaç gün içinde üç yüzyıllık bir imparatorluk yönetiminin çöküşüne gelip dayanacağını henüz hiç kimse kestirememektedir.
1917 Rus Devrimi, Nicholas Werth
"General Kornilov'un darbesi olmasaydı, Lenin'de olmayacaktı" der, Kerensky.
1917 Rus Devrimi, Nicholas Werth